:: Centrum voor Strabologie

Het Centrum voor Strabologie werd in 1976 opgericht door Dr. Marc Gobin met als doel het onderzoek in de strabologie en als instituut van waaruit zowel praktisch als theoretisch onderwijs wordt aangeboden aan oogartsen.

Twee maal per jaar organiseert het Centrum voor Strabologie een bijeenkomst waar patienten onderzocht en bediscussieerd worden.
Deze workshops zijn erkend door de accrediterings-commissie van het rijksinstituut voor ziekte en invaliditeit [riziv].